งาน "Preface: ARTIST ≠ LIVING = ARTIST = LIVING — Dec. 2018"

Event Details

งาน "Preface: ARTIST ≠ LIVING = ARTIST = LIVING — Dec. 2018"

Time: February 1, 2019 to February 24, 2019
Location: Tentacles
City/Town: Bangkok
Phone: 080 560 5405
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 30, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Preface: ARTIST ≠ LIVING = ARTIST = LIVING — Dec. 2018

ศิลปิน: วัชรภัทร คงขาว
คิวเรเตอร์: ธนวิชญ์ เอนกวรกุล
ผู้ช่วย/ประสานงานโครงการ: นนทชัย สักการโกศล

ระยะเวลาจัดแสดง: 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2019
งานเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019, 18.00 – 21.00 น.


“เก่ง”กลับด้านใบเสร็จที่เขาได้รับหลังการชำระเงิน, วาดภาพ(อย่างอิสระ)ลงบนระนาบเบื้องหลัง. ทิวทัศน์(-landscape)ของความเป็นจริงในอีกมิติถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม, ประกบ–แนบติดเป็นเนื้อเดียวกันกับวัตถุที่(ในอีกฝั่ง)ปรากฏรายละเอียดของค่าใช้จ่าย–ความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นอยู่. ระยะห่างระหว่างชุดความจริงสองฟากฝั่งเขยิบร่นลงเหลือเพียงความหนาอันบางเบาของแผ่นกระดาษใบเสร็จ, ขนาดที่ร่องรอยของกันและกันสามารถปรากฏลอด–ทะลุขึ้นมาให้มองเห็นได้. เก่งแปรสภาพใบเสร็จทุกใบที่ได้รับจากการใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งสู่สถานะผลงานศิลปะ. นอกจากนี้, ยังเล่นสลับกลับด้าน(อีกครั้ง )ให้ความเลื่อนลอย–อุดมคติอันยากจะคว้าจับได้ของศิลปะ กลับลงมายืนพื้นอยู่ร่วมบนความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นอยู่(ของเก่ง) ผ่านการตั้งราคาขาย(ด้วยท่าทีเล่นสนุกและท้าทาย)ให้กับแต่ละชิ้นงานตามยอดชำระที่ปรากฏบนใบเสร็จของชิ้นงานนั้นๆ, ไม่ว่าราคาดังกล่าวจะสูงหรือต่ำเพียงใด, จิตรกรรมที่ปรากฏจะมีขนาดเล็ก—ใหญ่เท่าใด, หรือเป็นรูป(-image)อะไรก็ตาม


ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องได้ที่:
https://artistlivingartistliving.wordpress.com

Preface: ARTIST ≠ LIVING = ARTIST = LIVING — Dec. 2018

Artist: Watcharapat (Geng) Kongkhaow
Curator: Thanawit Anekvorakul
Assistant/Manager: Nonthachai Sukkankosol

Exhibition: 1 - 24 Feb. 2019
Opening: Friday, 1 Feb. 2019, 6-9 PM.


"Geng" flips over a receipt paper that he received after a purchase and freely paints over it. The landscape of the another facet of reality is re-created through an artistic process. It adheres onto the same object that the purchase’s detail — an emblem of a livelihood— is printed on the opposite side. The distance between the two facets of reality has edged closer to be as thick as the thinness of a receipt. Due to the thinness of it, its transparency permits the trace from the other side to appear as a shadow of each other. Geng transforms every receipt he received from a period of time into an artwork. Once again, he flips over the vague- and hard-to-grasp- idealistic expression of art, reversing an expression of his painting into the representation of his living expense. To achieve that, he relatively fixes an artwork’s price following the total shown on each slip. This rule remains solid regardlessly how much the purchase costs, how large the painting is, nor what the painting is about.


Keep in touch with the project at:
https://artistlivingartistliving.wordpress.com


Translated from Thai to English by Nonthachai Sukkankosol

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "Preface: ARTIST ≠ LIVING = ARTIST = LIVING — Dec. 2018" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service