นิทรรศการ "POSTCARDS FROM THAILAND"

Event Details

นิทรรศการ "POSTCARDS FROM THAILAND"

Time: May 8, 2014 to June 8, 2014
Location: RMA institute
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: May 9, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการงานภาพถ่ายศิลปะ โปสการ์ดจากเมืองไทย
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2557

ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ที่เน้นความเร็วในการสื่อสาร เราสามารถสื่อสารข้ามโลกด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโปสการด์หรือไปรณียบัตรเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ไม่ได้คำนึงถึงความเร็วในการส่งสารจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับ
ผมชอบกรรมวิธีของการส่งโปสการ์ดเพราะ การส่งโปสการ์ดเรามักจะส่งจากสถานที่ที่เราได้ไปอยู่ ได้ไปเยือนมันเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนว่า เราอยู่ ณ ปัจจุบันในที่ใด
โปสการด์ยังมีเรื่องเวลาในการเดินทางและยังมี่เรื่องการใส่ข้อความด้วยลายมือผู้ส่งด้วยพื้นที่อันจำกัด จึงต้องเล่าเรื่องราวด้วยความรวบรัด เป็นพื้นที่ที่ต้องสรุปความรู้สึกหรือเนื้อหา ให้พอดีกับพื้นที่เพียงจำกัดนั้น
สำหรับงานในงานถ่าพชุดนี้
ผมได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคการระบายสีลงบนภาพถ่ายขาวดำของโปสการ์ดเก่า ผมจึงนำภาพถ่ายขาวดำในวันที่ผมเดินทางไปในสถานที่ต่างๆในเมืองไทย นำมาระบายสีด้วย Photoshop เลียนแบบเทคนิคโปสการ์ดเก่าเพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสื่อสารถึงมิตรสหายและผู้ชมงานเพื่อยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่อัตตา ว่าผมยังคงเดินทางถ่ายภาพและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ผมรักที่มีชื่อว่า ประเทศไทย

-กำธร เภาวัฒนาสุข


‘POSTCARDS FROM THAILAND’

8 MAY – 8 JUNE 2014

‘We have been living in a hi-speed communication era which quickness is essential. Broadband technology allows us to communicate with people from the other side of the world in real time which had never happened before.

Somehow, I personally like the old traditional communication ways. Something like postcard or letter which don’t have to be received in a flash. Postcard is a evidence to proof where we were when we sent from it an actual place, wherever we were on the earth.

Postcard also takes time to travel and has a limited space for a few sentences of handwriting. That makes us to think carefully before writing in order to put every messages and emotions in a tiny space.

About this photography exhibition, I was inspired by hand colouring of photograph technique, which were most popular from the mid to late 19th century. I tried to adapt techniques and concepts behind the method with nowadays postproduction process by painting my black & white photographs, which were taken when I travelled to many places in Thailand on Photoshop. I treat painted photographs in this exhibition as evidences to communicate with viewers how I live and travel in a beloved country called Thailand.’

- Kamthorn Paowattanasuk

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "POSTCARDS FROM THAILAND" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service