นิทรรศการ "Portraits of Light"

Event Details

นิทรรศการ "Portraits of Light"

Time: July 30, 2012 to September 1, 2012
Location: The Art Center - Chula
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Portraits of Light

โดย จิระพัฒน์ พิตรปรีชา


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2555


พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม เวลา 18.00-20.00 น.


ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ร.ศ. จิระพัฒน์ พิตรปรีชา ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวนามธรรมออกสู่สายตาสาธารณชน ผ่านฝีแปรงที่สดและฉับพลัน เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ภายในที่ศิลปินมีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่รอบกาย


สำหรับงานนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 10 ซึ่งใช้ชื่อว่า Portraits of Light ศิลปินได้คัดสรรผลงานที่สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลานับแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 30 ชิ้น มาจัดแสดง ผืนผ้าใบหลากหลายขนาดที่เต็มไปด้วยสีสันเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของศิลปินไปยังที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่มีสภาพความเป็นเมืองและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมทั้งสะท้อนอารมณ์และจินตนาการที่ศิลปินมีต่อบรรยากาศ แสง และสีที่ได้เข้าไปสัมผัส


ศิลปินเลือกใช้คำนามหรือกลุ่มคำนามที่เรียบง่าย หรือวลีสั้น ๆ ในการตั้งชื่อผลงานแต่ละชิ้น เพียงเพื่อเป็นการแนะให้ผู้ชมได้ใช้จินตนาการของตนในการมีประสบการณ์ร่วมกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า นอกจากผู้ชมจะได้รับโอกาสร่วมเดินทางไปกับศิลปินแล้ว ยังจะได้ร่วมรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาผ่านฝีแปรง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com


ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 02-218-4604

หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Portraits of Light" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service