นิทรรศการ "ภาพเหมือนของจิตใจ" (Portrait of the Mind)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพเหมือนของจิตใจ" (Portrait of the Mind)

Time: June 9, 2018 to June 30, 2018
Location: Sathorn 11 art space
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sathorn11.com
Phone: 02 004 1199
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 25, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ภาพเหมือนของจิตใจ
ผลงานชุดนี้มาจากการสังเกตุค้นคว้าในบทสนทนาอันยาวนานในแนวทางการทำงานศิลปะของฉัน ระหว่างด้านตรงข้าม : สิ่งที่มองเห็น- สิ่งที่มองไม่เห็น ,เหตุผล-ไร้เหตุผล, มนุษย์- สัตว์
ฉันชอบที่ที่ผ่านมาผลงานศิลปะของฉันมีหลากหลายรูปแบบแต่มีสิ่งซึ่งเชื่อมโยงกันในแก่นแกนของความหมายด้วยผลงานจิตรกรรมเทคนิคดั้งเดิม ที่ซึ่งการค้นหานั้นคือการมองหาสิ่งที่ซ่อนเร้น ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอก อัน สะท้อน สิ่งที่ตั้งอยู่ภายในใจ ให้ได้เห็น เมื่อตั้งใจมอง
นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอความหลากหลายของอารมณ์ความรู้สึกที่ไปในทิศทางเดียวกันของคนและสัตว์สองจิตใจเชื่อมโยงและส่งเสริมกันในภาพผลงานความแปลกแยกเลือนลางและแทนที่ด้วยความรู้สึกเดียวกันในรูปแบบสัญลักษณ์ที่ซึ่งสะท้อนกฎแห่งจักรวาลที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่ง แต่มีเพียงผู้สังเกตเท่านั้นที่สามารถมองเห็น เฉกเช่นคำสอนของ พระพุทธเจ้าที่ว่า ไม่มีใครสามารถสอนเราให้เห็นได้ นอกจากตัวของเราเอง
สำหรับฉันฉันยังคงเรียนรู้ที่จะ“เห็น”และมองหาสิ่งสำคัญที่เห็นด้วยใจและหวังอย่างยิ่งว่าผลงานของฉันจะกระตุ้นให้ผู้คนมองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างระมัดระวัง ค้นพบสิ่งรอบตัว และ “เห็น” จากข้างใน

Sathorn11 art space 2018 Resident show is a solo exhibition by Kanika Jansuwan. She has been working very hard to show her creation!

Portrait of the Mind -
feeling the unspoken language of the soul


Is the result of a personal search, a long-term dialogue between opposite aspects; seen and unseen, rational and irrational, human and animal.

I look past the obvious; my art has a variety of styles. But there are things that are linked in the core of meaning by the traditional painting technique oil on canvas. Where the search is looking for something hidden under the look that reflects what is inside the mind to see when focus.

This exhibition presents the variety of sensations, emotions, expressed at once for the animal aspect and the human body. Both minds connected, all differences are blurred: pain, happiness, sadness, joy. All emotions can be seen as one, expressed from a human-animal totemic character that reminds us the main rule of the universe "everything is one same thing" But only an observer can see, as in Buddha's words, no one can teach us to see, we are the ones who have the obligation to see by ourselves.

For me, I am still learning to see, the essential thing that can be seen with the mind. Hopefully, this will inspire others to look more carefully, discover the world around them and feel that ‘see’.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพเหมือนของจิตใจ" (Portrait of the Mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service