นิทรรศการ "Planet Nine Art Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Planet Nine Art Exhibition"

Time: June 3, 2017 to June 5, 2017
Location: Central World
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/plane…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก
Planet Nine
การค้นพบถึงดวงดาวดวงที่เก้าที่หายไป ซึ่งดาวดวงนั้น เป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ แทนที่ดาวพลูโตในระบบสุริยะจักรวาล ดาวดวงนั้นชื่อว่า " แพลเนทไนน์ "

Theme ของงาน : ทวีป (Landของเมืองศิลปินกราฟิก)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Planet Nine Art Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service