นิทรรศการ “Pixel Horizon”

Event Details

นิทรรศการ “Pixel Horizon”

Time: February 9, 2012 to April 8, 2012
Location: 100 tonsongallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.100tonsongallery.c…
Phone: 02 684 1527,081 910 9440
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 4, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Pixel Horizon


100 ต้นสนแกลเลอรี่ เปิดศักราชต้อนรับปี 2555 ด้วยผลงาน “Pixel Horizon” โดย มนตรี เติมสมบัติ ศิลปินที่มีความต่อเนื่องของผลงานและมีความโดดเด่นคนหนึ่ง ในวงการศิลปะร่วมสมัยไทย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งครั้งนี้จัดแสดงผลงานชุดใหม่ล่าสุดที่ต่อยอดประสบการณ์ชีวิต


จากการเปิดใจกว้างอย่างไม่มีอคติของพ่อกับแม่ จึงทำให้มนตรีได้ใช้ชีวิตเกย์อย่างที่เป็นมาตั้งแต่เกิด ในหมู่บ้านเล็กๆและมีความปราถนา ที่จะออกเดินทางจากบ้านเกิดในสังคมชนบทไทยไปปฎิสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรมอื่นๆในต่างประเทศด้วยตัวเองตลอดมา เพื่อเปิดรับประสบการณ์อย่างเต็มที่และสะสมความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งนี้เองทำให้เค้าตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำ ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับมิติทางเพศสภาพของปัจเจกในพื้นที่ต่างๆ ในความหมายเชิงสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีรากฐานซับซ้อนต่อแนวความคิดที่ต้องก

ารทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่ทว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้สะท้อน ให้เห็นถึงอำนาจในการกำกับควบคุมความสัมพันธ์ในสังคม การแบ่งแยกปิดกั้นขอบเขต บิดเบือนและปกปิด ทำให้มนตรีได้สื่อนัยสำคัญถึงผู้คนในสังคมที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และต้องการค้นหาทางเลือกอื่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง

มนตรีจึงนำเสนอผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนโครงสร้างดังกล่าวโดยต่อยอดการใช้เทคนิคการตัดต่อพิกเซ็ลในผลงานภาพถ่ายดิจิตอลชุด Nanothailand ที่เคยจัดแสดงที่ 100 Tonson Gallery และ Jakarta Biennale ครั้งที่ 13 ประเทศอินโดนีเซียในปี 2551 มาใช้กับนิทรรศการ Pixel Horizon ครั้งนี้อีกครั้ง อันมีพื้นฐานและได้บันดาลใจมาจากเพศสภาวะของเกย์กับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ค้นหาความเป็นตัวของตัวเองทั้งในระดับปัจเจกและสังคมที่ขยายขอบเขตออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง


 นิทรรศการเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. - 8 มี.ค. 2555 (จากเดิม: 15 มกราคม - 4 มีนาคม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 684 1527 หรือ info@100tonsongallery.com


Facebook : www.facebook.com/100tonsongallery


ประวัติศิลปิน:


มนตรี สำเร็จการศึ

กษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2541 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการศิลปะจากมูลนิธิญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2543, ทุนสนับสนุนจากสถาฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ Cultural Department โครงการศิลปินในพำนัก ณ กรุงปารีส ที่ La Cite des Arts ในปี พ.ศ. 2550, มีนิทรรศการผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Fake Me งานศิลปะแนวจัดวางและวิดีทัศน์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น, กรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2543, และเป็นหนึ่งในศิลปิน

ไทยเข้าร่วมงานเทศการศิลปะนานาชาติ Venice Biennale 50th ในปี พ.ศ. 2546, New Fashion Order: Dissolution ที่มหาวิทยาลัย RMIT นครเมลเบิร์น ในปี พ.ศ. 2548, อีกทั้ง แสดงผลงานชื่อ Inhale-Exhale ที่ Kiasma Museum เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ต่อด้วย Busan Biennal

e 2008, Jakarta Biennale 2009, และ Breaking out of the Cocoon, Growing out of Rice, ที่ Jim Thomson Arts Centre ในปี 2553 เป็นต้น


Organized by 100 Tonson Gallery

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Pixel Horizon” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on January 11, 2012 at 3:27pm
Celebrating the year 2012 with an exhibition by Montri Toemsombat, a highly distinctive Thai contemporary artist whose work has been recognized by national and international art institutions. Drawing inspiration from his personal experience, Montri’s latest collection of work reveals his most intimate thoughts yet.
 
Born and raised by liberal parents, Montri has been blessed with a privilege to embrace his homosexuality ever since he was young. Growing up in a small village, Montri often fantasized about traveling to foreign countries to expand his social and cultural horizons. His fascination unintentionally brought upon a milestone revelation of the intricacy relationship between society and sexuality; especially, sexual rights which required great length of determination to thoroughly understand such pressing issues. The complexity of social structure also leads to a heinous act of sexual oppression where the society gains a full control of censorship and regulations. Concerned with rising social issues, Montri fearlessly attempts to express people’s greatest desire to coexist peacefully and the hope for better solutions.
 
Pixel Horizon presents Montri’s views on the disrupted issues caused by social structure through a pixel manipulation technique previously seen in his digital photography work, Nanothailand, which exhibited at 100 Tonson Gallery and 13th Jakarta Biennale in 2008. Heavily inspired by the effect of homosexuality on society and culture, Pixel Horizon is intended to create awareness and cultivate knowledge on the crucial subjects among individuals, society, and beyond.
 

The exhibition will be on view from February 9 – April 8, 2012.
 
For more information, please contact us at info@100tonsongallery.com or +662 684 1527
 

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service