นิทรรศการ "พิมพ์เพลิน " (Pimplern)

Event Details

นิทรรศการ "พิมพ์เพลิน " (Pimplern)

Time: February 25, 2013 to March 12, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ "พิมพ์เพลิน " (Pimplern)

ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน ภาพพิมพ์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น.

ระยะเวลาที่จัดแสดง 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

ในปัจจุบัน สังคมมีความเครียดสูง ศิลปะจึงมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้คน งานนิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน” ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานในงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่รักในงานศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ออกมาด้วยความเพลิดเพลิน เพื่อสื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รู้สึกเช่นเดียวกัน และได้เพลินไปกับงานศิลปะอันหลากหลาย ได้มีความสุขที่ร่วมเข้าชมงาน ภายในงานประกอบด้วยผลงานภาพพิมพ์ของนิสิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ละงานมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่สิ่งที่แต่ละผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อ อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เรื่องของศีลธรรม แนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งสื่อผ่านออกมาทางภาพเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสุนทรีต่อผู้รับชม


Concept :

In today’s fast changing and stressful society, art plays an important role in the development of human minds and emotions. “Pim-Plearn” printmaking exhibition aims to illustrate and evoke the enjoyment of art creation from various artists through a variety of artworks which can bring happiness and joyful experiences to the viewers. The exhibition consists of numerous artworks by the students from the Division of Art Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University. These artworks are individually created with diverse printmaking techniques, in order to convey different ideas about daily life, morality and free expression.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พิมพ์เพลิน " (Pimplern) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service