นิทรรศการ "เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น” (PIGMA MICRON I AM ORIGINAL)

Event Details

นิทรรศการ "เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น” (PIGMA MICRON I AM ORIGINAL)

Time: September 26, 2017 to September 30, 2017
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 24, 2017

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service