นิทรรศการ "เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น” (PIGMA MICRON I AM ORIGINAL)

Event Details

นิทรรศการ "เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น” (PIGMA MICRON I AM ORIGINAL)

Time: September 26, 2017 to September 30, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 24, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ เส้น – เล่า - เรื่อง “จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น”
วันที่ : 26 กันยายน - 30 กันยายน 2560
สถานที่: โถงชั้น 1 และ ผนังโค้งชั้น 3

นิทรรศการ เส้น – เล่า - เรื่อง
“จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น”
ดำเนินงานโดย บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด

ปากกา PIGMA MICRON ได้จัดทำ
โครงการ “PIGMA MICRON “I AM ORIGINAL II”
การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น
SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด เส้น –
เล่า - เรื่อง “จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น”
ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
จะได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2017
ณ โถงชั้น 1 และ ผนังโค้ง ชั้น 3

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เส้น – เล่า - เรื่อง จินตนาการผ่านปากากสู่ลายเส้น” (PIGMA MICRON I AM ORIGINAL) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service