นิทรรศการ "PH.D/1/13 DECODE – CONTENT TO PROCESS"

Event Details

นิทรรศการ "PH.D/1/13 DECODE – CONTENT TO PROCESS"

Time: April 3, 2015 to April 28, 2015
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 085 505 0533
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 31, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการนำเสนอผลความก้าวหน้า ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
.
“PH.D/1/13 DECODE – CONTENT TO PROCESS”
.
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 2558
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (6, 13-15 เม.ย.)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
. . . . . . .
**17 - 18 เมษายน 2558 การนำเสนอผลงาน**
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นำเสนอผลงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ PSG Art Gallery.
*วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558* เวลา 9.00-16.00 น.
พบกับ พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, ศิระ สุวรรณศร, เมตตา สุวรรณศร, มณี มีมาก, ดอยธิเบศร์ ดัชนี และอัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์
*วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558* เวลา 9.00-17.00 น.
พบกับ อรอนงค์ กลิ่นศิริ, พงศ์ศิริ คิดดี, อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี, พิน สาเสาร์, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, ประจักษ์ สุปันตี และ ไพโรจน์ พิทยเมธี
.
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณบุ๋ม 085-505-0533 **
: * : * : * : * : * : * : * : * : * :
. . .
“PH.D/1/13DECODE – CONTENT TO PROCESS”
1st Art exhibition by ‘Ph.D. of Visual Art’ Students, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
.
The exhibition will be held during 3rd – 28th April 2015.
Open : Monday – Saturday. 10 a.m. – 6 p.m.
Close on Sunday and public holiday (6, 13-15 April)
.
Opening ceremony on 3rd April 2015 at 3 p.m.
To be presided over by Asst.Prof. ChaicharnThavaravej, President of Silpakorn University.
.
At PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.
. . . . . . . . .
**Presentations on 17th – 18th April 2015, At PSG Art Gallery**
*17th April* 9 a.m. – 4 p.m.
Pichet Piaklin, Sira Suwannasorn, Metta Suwannasorn, Manee Meemak, Doytibet Duchanee and Atjima Jaroenchit Tananont.
*18th April* 9 a.m. – 5 pm.
On-Anong Glinsiri, Pongsiri Kiddee, Anurot Chanphosri, Pin Sasao, Wijit Apichatkriengkrai, Prajak Supantee and Pairoj Pittayamatee.
.
**For more information, Please contact : 085-505-0533 (Boom)**

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "PH.D/1/13 DECODE – CONTENT TO PROCESS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service