นิทรรศการ "PEOPLE ON SUNDAY"

Event Details

นิทรรศการ "PEOPLE ON SUNDAY"

Time: December 19, 2019 to April 26, 2020
Location: 100 Tonson Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 510 5813
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

PEOPLE ON SUNDAY

โดย ตุลพบ แสนเจริญ

จัดแสดงที่ 100 ต้นสน แกลลอรี่

ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563

*นิทรรศการนี้สนับสนุนโดย มูลนิธิ 100 ต้นสน*

“PEOPLE ON SUNDAY” (2562) เป็นการตีความ บทสนทนาโต้ตอบ และสาส์นแสดงความนับถือต่อภาพยนตร์บุกเบิกจากประเทศเยอรมันเรื่อง “Menshen Am Sonntag” (2473) หรือผู้คนในวันอาทิตย์”  โดย “PEOPLE ON SUNDAY” (2562) ได้นำภาพยนตร์ต้นฉบับดังกล่าวกลับมาตีความใหม่ผ่านบริบทที่แตกต่างจากเดิม ทั้งยุคสมัย ภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพในการทำงาน

สิ่งที่ทำให้ศิลปินสนใจที่จะกลับมาตีความภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ฉากวันหยุดและการใช้เวลาว่างของนักแสดง  ในมุมมองของศิลปิน ถึงแม้ว่านักแสดงจะกำลังใช้เวลาว่างในวันหยุด แต่การแสดงภาพของตนเองต่อหน้ากล้องถ่ายภาพยนตร์กลับสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วพวกเขาล้วนกำลังทำงานอยู่  จากมุมมองดังกล่าว ศิลปินจึงต้องการตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างการทำงานกับการไม่ทำงาน หรือระหว่างการแสดงกับการไม่แสดง รวมทั้งต้องการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างภาพแทนของเวลาว่างถึงจริยธรรมในการทำงานร่วมสมัย ถึงแรงงานเชิงการรับรู้ (cognitive labour) และถึงความย้อนแย้งระหว่างการควบคุมกับอิสรภาพ ผ่านกรอบของภาพยนตร์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "PEOPLE ON SUNDAY" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service