นิทรรศการ "Passionate Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Passionate Thesis Exhibition"

Time: March 13, 2018 to March 18, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 5, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา ชั้นปีที่4 ทั้ง7สาขาวิชา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาออกแบบภายใน สาขาเครื่องหนัง สาขาเครื่องปั้นดินเผา สาขาหัตถกรรม สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่13-18 มีนาคม 2561

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Passionate Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service