นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” (Passion – Lust)

Event Details

นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” (Passion – Lust)

Time: July 15, 2013 to August 25, 2013
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“กิเลส – ตัณหา”

โดย วัชระ กล้าค้าขาย


นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2556

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)


นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานวาดเส้นชารโคลบนกระดาษ โดย วัชระ กล้าค้าขาย จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยแนวความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความปรารถนาในทางโลกียะของมนษย์ ที่เต็มไปด้วยความอยาก ความเย้ายวนทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผสมผสานกับทักษะความเชี่ยวชาญเป็นเลิศของศิลปินซึ่งสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนได้อย่างวิจิตรบรรจง ละเอียดอ่อนงดงาม เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันเข้มข้นลึกซึ้ง


อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091

อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) เว็บไซต์: www.ardelgallery.com


“Passion – Lust”

By Watchara Klakhakhai


15 July – 25 August, 2013

At ARDEL’s Third Place Gallery (Sukhumvit 55, Thonglor Soi 10)


“Passion – Lust” art exhibition presents fine art of oil on canvas and charcoal drawings by Watchara Klakhakhai,

Thailand’s prominent artist on realistic approach. The work is inspired by the worldly concept of human being full

of passion and lust. The artist’s realistic art skill is portrayed beautifully and emotionally onto the work.


Gallery would appreciate your cooperation in announcing our upcoming art exhibition.


For further information, kindly contact: 0-2422-2092 Fax: 0-2422-2091

Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” (Passion – Lust) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service