นิทรรศการ "Passing a window I glanced Into It"

Event Details

นิทรรศการ "Passing a window I glanced Into It"

Time: March 9, 2019 to May 11, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Phone: 02 103 4067
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Passing a window I glanced Into It.
By Atit Sornsongkram
Venue: Gallery VER
From 9th March - 11th May 2019
*** opening reception: 9 March 2019 from 6 pm onwards ***


Passing a window, I glanced Into It. นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะโดย อธิษว์ ศรสงคราม ค้นหาความเป็นไปได้ของสื่อภาพถ่าย ว่าสามารถที่จะก้าวข้ามความเป็นระนาบสองมิติได้อย่างไรบ้างภายใต้กรอบกติกาของมัน

อธิษว์สนใจในความเป็นภาพ การเกิดของภาพ และการสร้างภาพที่เป็นตัวแทนภาพในความคิด เขาตั้งคำถามกับสถานะของภาพถ่ายว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร และมีหน้าที่ใดบ้าง โดยมีการรับรู้ของผู้ชมเป็นส่วนเติมเต็มผลงานของเขา

ในปัจจุบันที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงการถ่ายภาพได้ในชั่วครู่ อธิษว์กลับทำงานศิลปะอย่างเชื่องช้าและระมัดระวัง ในการผลิตงานเบื้องหน้ากล้อง อธิษว์ได้ใช้เวลาคัดสรรวัตถุดิบและจัดฉากด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับประติมากร แล้วจึงใช้กระบวนการดิจิตอลเพื่อพยายามให้ภาพถ่ายเข้าถึงสถานะอุดมคติมากที่สุดและเป็นเพียงตัวมันเองอย่างบริสุทธิ์ สำหรับศิลปินแล้ว ผลงานของเขาเปรียบเทียบได้กับการเป็นบทกวีรูปแบบหนึ่งที่ดูสะอาด เรียบง่าย แต่ต้องอาศัยประสาทการรับรู้และใช้เวลาพินิจเพื่อเข้าถึงมันอย่างแท้จริง

เขาเชื่อว่าสื่อของภาพถ่ายสามารถชักนำผู้ชมเข้าไปสู่พื้นที่ในภาพได้ เสมือนว่าภาพถ่ายมีโลกในตัวมันเอง แต่ในความเป็นจริง ภาพถ่ายนั้นเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกผู้ผลิตภาพกำหนดมุมมองให้กับมัน

นิทรรศการ Passing a window, I glanced into It. ในครั้งนี้ก็เช่นกัน อธิษว์ตั้งคำถามกับ ‘ภาพของภาพ’ อีกครั้ง แต่เป็นการย้อนกลับไปสู่การเกิดของภาพที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด นั่นคือ ภาพสะท้อน ซึ่งในยุคดึกดำบรรพ์คงจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของของเหลวด้วยกลไกของแสงเท่านั้น สำหรับผลงานชุดนี้ ศิลปินเลือก ‘กระจก’ เป็นองค์ประกอบหลัก ในฐานะของวัตถุที่สามารถสร้างภาพให้ปรากฏขึ้นได้ด้วยตัวของมันเอง แล้วจึงตามมาด้วยการทดลองจัดการของศิลปินเพื่อสร้างภาพที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อตั้งคำถามถึงระนาบและมิติความลึกในระยะ ผิว-ภาพ-ในภาพ ที่ภาพถ่ายสองมิติพึงจะทำให้ปรากฏขึ้นได้

เกี่ยวกับศิลปิน

อธิษว์ ศรสงคราม เกิดปี พ.ศ. 2524 อาศัยและทำงานอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อธิษว์ทำงานอยู่ในสื่อภาพถ่าย งานของเขาส่วนใหญ่เป็นการจัดฉากและทำภาพด้วยวิธีการดิจิตอล รูปทรงที่ถูกตัดทอนสีเอกรงค์หลากหลายขนาดของเขา มักจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามและเสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับสื่อของภาพถ่ายด้วยการเล่นกับการรับรู้ของผู้ชมผ่านการจัดแสง,การทำภาพซ้ำและการดัดแปลงรูปด้วยวิธีการต่างๆ โดยตัวเขาจำกัดความตัวงานว่าเป็นเหมือนบทกวีในรูปแบบหนึ่งอธิษว์ศึกษาที่ Kunstakademie Düsseldorf ประเทศเยอรมันนี ในปี พ.ศ.2551 ในคลาสของโปรเฟสเซอร์ ฮูแบร์ท คีโซล และสำเร็จการศึกษาและได้ตำแหน่งมาสเตอร์สติวเดนท์ (เกียรตินิยม) จากโปรเฟสเซอร์ อานเดรียส์ เกือร์สกี ในปี 2014

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Passing a window I glanced Into It" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service