นิทรรศการ "Parallel"

Event Details

นิทรรศการ "Parallel"

Time: March 30, 2013 to May 9, 2013
Location: La Lanta Fine Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.lalanta.com
Phone: 02 204 0583, 02 260 5381
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Parallel

โดย สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์

ละลานตา ไฟน์อาร์ต

30 มีนาคม – 9 พฤษภาคม2556


ละลานตา ไฟน์อาร์ต มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการภาพเขียนผลงานล่าสุดของศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทย 2 ท่านคือ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พ.ศ. 2541 และอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ศิลปินชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากว่า 20 ปี


นิทรรศการ Parallel แสดงผลงานทั้งสิ้น 23 ภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นทัศนะของศิลปิน 2 ท่าน ที่มีความแตกต่างด้านการเป็นปัจเจกบุคคลอย่างสุดขั้ว

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านเป็นสุภาพบุรุษชาวเอเชียซึ่งมีคุณวุฒิระดับสูงในวงการสถาปัตยกรรมและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในวงการการศึกษา ภาพเขียนของท่านสื่อให้เห็นความสนใจในประดิษฐกรรมและโครงสร้าง ส่วนอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ เธอเป็นหญิงผมสีบลอนด์เชื้อสายยุโรป และอาร์มีเนีย เธอฝึกฝนทักษะทางศิลปะด้วยตนเอง ภาพเขียนของเธอแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นอิสตรี เน้นเนื้อหาทางด้านอารมณ์และตัวตน นิทรรศการ Parallel นำภาพเขียนที่เกิดจากทัศนะและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันมาเทียบข้างกันอย่างเจาะจง เพื่อให้ผู้ชมได้สังเกต และรับรู้ถึงความละม้ายคล้ายคลึงที่ซ่อนอยู่ในความแตกต่าง

นิทรรศการ Parallel เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม2556 โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Parallel" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service