นิทรรศการ "Paintings 2016 - 2018"

Event Details

นิทรรศการ "Paintings 2016 - 2018"

Time: May 18, 2019 to June 16, 2019
Location: TART bar and gallery
City/Town: bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 13, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

PAINTINGS 2016 - 2018
วสันติ เพ็ชรกุล
18/05/2562 - 16/06/2562
วันอังคาร - วันอาทิตย์ 17:00 - 23:59

ผลงานจิตรกรรมของ วสันติ เพ็ชรกุล เป็นภาพที่แสดงออกถึงกระบวนการเขียนภาพ นำเสนอความรู้สึกผ่านวิธีการเขียนสีบนแผ่นระนาบขนาดเล็ก ซ้อนทับกันจนเกิดเป็นชั้นสี ใช้เวลาทำงานค่อนข้างยาวนาน และมีการวางแผนวิธีการเขียนภาพอย่างชัดเจนจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงระยะห่างของพื้นที่และเวลา ผ่านเรื่องเล่าที่ไม่มีเรื่องราว คล้ายกับร่องรอยของการเดินทางเพื่อสำรวจเส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางบางอย่าง

PAINTINGS 2016 - 2018
Wasanti Petchkul
18/05/2019 - 16/06/2019
Tuesday - Sunday 17:00 - 23:59

The painting work of Wasanti Petchkul is the images that express the process of drawing. It is the image that presents the feeling through the method of writing the color on a small plane sheet that overlaps to form a color layer. He spent quite a long time for working. The method of writing images is clearly planned from the beginning to the end. It shows the distance of space and time through stories that do not have a story. It is similar to the clue of the travel in order to explore the ways to some destinations.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Paintings 2016 - 2018" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service