นิทรรศการ "ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง" (OVERLAP)

Event Details

นิทรรศการ "ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง" (OVERLAP)

Time: August 3, 2015 to September 10, 2015
Location: Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/overl…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 19, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


กลุ่ม ‘Eight Days a Week’ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชม "นิทรรศการ "OVERLAP" ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง"

โดย สินา วิทยวิโรจน์ และ มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558

ณ ห้องนิทรรศการ P1/P2 ชั้น 2 ตำหนักพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

พิธีเปิด วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18:00 น.
พร้อมร่วมรับฟัง กิจกรรมเสวนาศิลปะจากวิทยากรรับเชิญในหัวข้อ “ความจริงกับศิลปะเชิงทดลอง” เวลา 16:00 น.

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม จันทร์ - ศุกร์ เวลา9.00-19.00น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Overlap Art Exhibition
https://www.facebook.com/overlap.exhibition

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทด / ซ้อน / ทอน / ลวง" (OVERLAP) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service