นิทรรศการ “นอกในสายตา” (OUT OF SIGHT)

Event Details

นิทรรศการ “นอกในสายตา” (OUT OF SIGHT)

Time: July 30, 2014 to August 14, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, video
Latest Activity: Jun 25, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “นอกในสายตา” (OUT OF SIGHT)

ศิลปิน กลุ่ม OUT OF SIGHT
อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ,สุรพงษ์ สมสุข ,มล.บุศยมาศ นันทวัน
วุฒิ เชาว์ศิลป์ ,ยุทธนา นิ่มเกตุ ,ตฤณ กิตติการอำพล
ชัชวาล อ่ำสมคิด ,แดง บัวเสน ,พัดชา แก้วทองตาล
สุรชัย ดอนประสี ,ทรงศักดิ์ นามโพธิ์ ,ไทรเติ้ล เงาะอาศัย
วฤทธิ์ ไพศาลจิรศักดิ์

ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 30 กรกฎาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557
ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “นอกในสายตา” (OUT OF SIGHT) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service