นิทรรศการ "เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน" (Otherwise Inside)

Event Details

นิทรรศการ "เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน" (Otherwise Inside)

Time: July 19, 2018 to August 16, 2018
Location: WTF Gallery and Café
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Otherwise Inside
Examining a Queer World in the Muslim Deep South

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยสมัคร กอเซ็ม
“เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน”
สำรวจโลกของเควียร์ในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561
งานเปิด วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00น.

“ปอแนใต้ปอเนาะ” เป็นชุดภาพถ่ายที่มาจากงานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาที่พยายามทำความเข้าใจถึงความเป็นเควียร์ในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพที่หลากหลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะนำเอามาพูดคุย รวมถึงเกย์มุสลิมที่ไม่สามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองได้ ชุดภาพถ่ายนี้จึงเน้นเรื่องของตัวตนและการนำเสนอภาพแทนของการเป็นเกย์ท่ามกลางบริบทของกระแสรากฐานนิยมอิสลามในพื้นที่ โดยภาพถ่ายส่วนใหญ่ถูกถ่ายขึ้นในงานวิจัยภาคสนามของสมัคร์ในช่วงปี พ.ศ.2560

สมัคร์เติบโตและเรียนหนังสือในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า “ปอเนาะ” เขามักถูกล้อเลียนอยู่เสมอว่าเป็น “ปอแน” (ในภาษามลายู) หรือ “กะเทย” (ในภาษาไทย) ซึ่งเป็นคำเรียกที่ค่อนข้างแย่สำหรับเกย์หรือกับบุคคลข้ามเพศ สมัคร์เคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อ “วาลัด” ที่ต่างก็ต้องเผชิญกับการใช้คำพูดล้อเลียนต่างๆ นานา แต่เธอเป็นคนที่กล้าคนหนึ่งที่กล้าแสดงอัตลักษณ์กะเทยของตัวเอง ถึงแม้ว่าเธอจะแต่งสาวไปเที่ยวบาร์กัน เธอกลับยังคงยึดการปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัดตามที่พ่อแม่ขอร้องไว้ ดังนั้นเธอจึงยังคงเป็นในสิ่งที่เธอต้องการเป็นได้ วาลัดละหมาดครบห้าเวลาต่อวัน ปกติเธอแต่งตัวด้วยชุดมุสลิมแบบอาหรับเวลาไปมัสยิดแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนชุดไปเที่ยว ใส่รองเท้าส้นสูงและกระโปรงสั้นลายเสือไปเที่ยวข้างนอก

ผู้คนที่โรงเรียนมักจะพูดกันอยู่เสมอว่า พวกเขานั้นผิดปกติ ผิดเพศ พระเจ้าจึงไม่เคยยอมรับการละหมาดของพวกเขา แต่พอตกดึกคนพวกนั้นก็ยังมาสะกิดตอนดึกเพื่อมาระบายความใคร่ด้วย เรื่องต่างๆ นี้จึงทำให้เขามีความคิดในการทำชุดภาพถ่ายชื่อ คู่มือละหมาด โดยให้เกย์มุสลิมเป็นแบบในการแสดงอากัปกริยาท่าทางเพื่อสอนการละหมาดเหมือนที่มีอยู่ทั่วไป เพื่อหวังให้ใครก็ตามที่มักตัดสินพวกเขาด้วยวาทกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยๆ ให้เคารพพวกเขาในฐานะศาสนิกคนหนึ่งอย่างเท่าเทียมและปล่อยให้การตัดสินต่างๆ เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้น

งานชุดนี้ของสมัคร์ที่ต้องการพัฒนาให้เป็นโครงร่างงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของเขาเอง เขาจึงเน้นทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2560 โดยเขาฝึกการถ่ายรูปจากงานภาคสนาม เขาเริ่มจากการถ่ายภาพในชุดแรกๆ เพื่อทำความเข้าใจวัยรุ่นนักศึกษาเกย์ที่ยอมให้สมัคร์ได้ไปถ่ายทอดตัวตนของพวกเขา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน" (Otherwise Inside) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 16, 2018 at 8:18am

Otherwise Inside
Examining a Queer World in the Muslim Deep South
Exhibition by Samak Kosem

19 July – 16 August 2018
Opening Reception 19 July 2018, 7pm
WTF Gallery Bangkok

“Pondan under the Pondok’ is a photography series based on my anthropological field research trying to understand queerness in the Muslim society of Thailand’s Deep South, where LGBT issues are a very sensitive topic to discuss and gay people often cannot reveal their sexual identity. This series is mainly about the self and representation of being queer amidst Islamic fundamentalism. The photographs were taken during Samak's field research in 2017.

As he grew up and studied in an Islamic school (pondok), Samak was often bullied as a ‘pondan’ (in Melayu) or ‘kratoey’ (in Thai), which are more or less derogatory terms for gay or transsexual people. Samak had a close friend called Walad who suffered the same everyday abuse but was much braver in expressing his gay identity, sometimes cross-dressing when we went to bars. Yet his parents were very devout Muslims, and as long as Walad obeyed them in certain things he was free to be he wanted. He prayed five times a day, he wore Arabic dress to the mosque, and then he changed into his going-out clothes with high-heeled boots and a leopard-print miniskirt.

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service