นิทรรศการ "Open Secrets"

Event Details

นิทรรศการ "Open Secrets"

Time: February 27, 2015 to April 10, 2015
Location: The Art Center - Chula
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition, flim, movie
Latest Activity: Feb 27, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Open Secrets

ศิลปิน: ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์, จักรวาล นิลธำรงค์, พิสุทธิ์ ศรีหมอก,
ภาณุ อารี, สันติภาพ อินกองงาม และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

ดำเนินการจัดโครงการโดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 27 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
เสวนา “ภาพยนตร์สารคดี ภาพสะท้อนทางสังคม” เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

Open Secrets นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและพฤติกรรมมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเผยความลับครั้งนี้เสมือนกับการอุปมาอุปมัยต่อสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยจากความคุ้นชินและปล่อยผ่านไปตามกาลเวลา บรรจงคัดสรรร้อยเรียงให้เกิดการตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ถูกหลบซ่อนตัวจากสังคม โดยเฉพาะจากวิถีสังคมเมืองที่มองประเด็นอัตตาเป็นหัวใจสำคัญ

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเกิดจากการพิจารณาสมมติฐานผ่านประสบการณ์ตรง สู่การสืบค้นติดตาม เพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้ชมในการขบคิดต่อยอดประเด็นดังกล่าว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเปรียบได้กับประตูบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประสบการณ์ทางสายตาในนิทรรศการครั้งนี้ยังแสดงพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์สารคดีไทยตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเฉพาะตัว ผ่านประสบการณ์ของผู้กำกับ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน

11 เรื่องที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดความคิดแนวทางใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทยถูกคัดสรรเข้าร่วมนิทรรศการ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 7 ท่าน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทประสบการณ์สู่ผู้ชม โดยจัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Open Secrets" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service