นิทรรศการภาพถ่ายสัญจร “โพท้องท่องภูเก็ต” One Day in My Beloved Phuket

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายสัญจร “โพท้องท่องภูเก็ต” One Day in My Beloved Phuket

Time: March 28, 2009 to April 28, 2009
Location: ภูเก็ต
Website or Map: http://www.fotoinfomag.com/we…
Event Type: photo, exhibition, ภูเก็ต
Latest Activity: Mar 15, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการนิทรรศการภาพถ่ายสัญจร ชุด
“โพท้องท่องภูเก็ต”
One Day in My Beloved
Phuket
(รถสองแถวท่องภูเก็ต)

บันทึกภาพภูเก็ต : 27 มีนาคม 2552
แสดงนิทรรศการภาพ : 29 มีนาคม – 29 เมษายน 2552
ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อำเภอเมือง ภูเก็ต

โดย กลุ่มสห +ภาพ (Photo United)

Comment Wall

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service