นิทรรศการ “Once upon a time”

Event Details

นิทรรศการ “Once upon a time”

Time: February 3, 2015 to March 30, 2015
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 23, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เยาวชนกลุ่มศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

ขอเชิญชมนิทรรศการ “Once upon a time”

ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต นักศึกษา จํานวน 46 คน

ที่เคยเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.

2556 เปิดให้ชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม

2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา

17.30 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ “Once upon a time” เป็นนิทรรศการศิลปะ

ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีงามของเยาวชนกลุ่มศิล

ปินดาวเด่นบัวหลวงรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบ วิธีการ

และเนื้อหางานศิลปะที่หลากหลาย

จากแนวคิดและเทคนิคที่ศิลปินมีความถนัดเฉพาะตน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและให้ความสุนทรีย์แก่เยาวชน

และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Once upon a time”

เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณ

ภาพ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่

3 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดําเนินกลาง เปิดทําการทุกวัน

(ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 น.- 19.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Once upon a time” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 23, 2015 at 12:35am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service