นิทรรศการศิลปะ "On the Path of Searching” โดย สุดศิริ ปุยอ๊อก

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "On the Path of Searching” โดย สุดศิริ ปุยอ๊อก

Time: March 23, 2009 to March 24, 2009
Location: Ardel Gallery
Website or Map: http://www.ardelgallery.com/h…
Event Type: exhibition
Latest Activity: Mar 23, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการศิลปะ โดย สุดศิริ ปุยอ๊อก ที่จะโน้มนำให้เรารู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่กับการค้นหาบางสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ มีความสุข และเป็นอิสระจากปรารถนา ไม่ว่าจุดหมายนั้นคืออะไร มีอยู่จริงหรือไม่ เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ อีกไกลแค่ไหน เราจะค้นพบและไปถึงมันได้หรือไม่ ่ เราก็ยังคงค้นหาต่อไปด้วยความไม่รู้มากมาย

ระหว่างเส้นทางแห่งการค้นหา (อันไร้จุดจบ) นั้น เราได้เห็น ได้เป็นประจักษ์พยาน รู้สึกประหลาดใจ ตื้นตัน หดหู่ ชุ่มชื่นใจ กับสิ่งต่าง ๆ มากมาย บางทีเมื่อเราไปถึงที่หมายนั้นได้ในท้ายที่สุด จุดหมายนั้นอาจมีค่าน้อยกว่าหนทางที่นำมาสู่มันก็เป็นได้

Comment Wall

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service