นิทรรศการ On the Edge

Event Details

นิทรรศการ On the Edge

Time: June 10, 2010 to July 8, 2010
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.dobthailand.com
Phone: 0-2237-5592-4, 08-5482-3566
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 6, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event DescriptionArtist: 8 Artists (Jonathan Gent, Chat Jenchitr, Ralph Kiggell, Thavorn Ko-Udomvit, Yeni Mao, Justin Mills, Be Takerng Pattanopas, Audrey Tulimiero Welch) Curated by Brian Curtin


นิทรรศการ On the Edge คือนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่มีศิลปินเข้าร่วมทั้งจากสหราชอาณาจักร นิวยอร์ก และประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องของ “เส้น” อันเป็นแนวคิดพื้นฐานของการสร้างรูปทรง โดยเน้นย้ำที่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มากกว่าการพิจารณาผลงานโดยยึดจากบริบทโดยรอบเท่านั้น การใช้เส้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับการวาดในแง่ของการเป็นองค์ประกอบสำคัญขั้นพื้นฐานและมีลักษณะเฉพาะในตัวของมันเอง

นิทรรศการ On the Edge ได้ทำความเข้าใจกับคำนิยามข้อนี้และต่อยอดความคิดออกไป ศิลปินทุกคนใช้เส้นเป็นจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกับที่ใช้เส้นในการสร้างงาน นอกจากนี้เส้นยังเป็นกลไกในการสร้างภาพที่โดดเด่น ซึ่งซ่อนความหมายในเชิงอุปมาอุปมัยถึง ข้อจำกัด การเคลื่อนที่ และความสัมพันธ์ระหว่างการเฝ้าสังเกตกับการเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์

นิทรรศการ On the edge นำเสนอแนวคิดและแนวทางอันหลากหลาย ในการนำเส้นมาใช้ในงานศิลปะ ศิลปินหยิบยกเส้นมาใช้ในการสร้างงานแบบกราฟฟิโต งานเชิงสัญลักษณ์ รวมถึงตกแต่ง พรรณนา และแสดงออกทางอารมณ์ เป็นการเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงให้การยอมรับในเรื่องของโครงสร้างของรูปทรง และการสร้างสรรค์งานตามแบบฉบับของงานประเพณีนิยม ซึ่งกำลังถูกนำเสนอผ่านระนาบของกระแสงานศิลปะในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง

ARDEL Gallery’s DOB space is delighted to announce an international exhibition of visual art. Including artists from Britain, New York and Thailand, On the Edge explores a fundamental aspect of picture-making: line. This exploration is intended to emphasize art-making in terms of method, rather than insisting on strictly contextual considerations. The use of line is definitively linked to drawing in terms of spontaneity and a sense of the primary.

On the Edge understands this definition but also explodes it. All the artists employ line as an end as well as a means. Line is a distinct pictorial device, and holds metaphoric implications in terms of limits, movement and the relationship between observation and representation. On the Edge offers a provocatively idiosyncratic view of the use of line in a variety of international contemporary art practices. The artists here variously explore line in terms of graffito, the symbolic, the decorative and the descriptive, and the expressive. At issue is an engagement with contemporary art that insists on an acknowledgment of the structure of the image, and how traditional formal decisions are being played out across the plane of aspects of current art.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ On the Edge to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service