นิทรรศการ "ศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013)

Time: April 25, 2013 to June 22, 2013
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศน์ศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ.

25 เมษายน – 22 มิถุนายน 2556

OBEC Arts Education Exhibition 2013

25 April – 22 June 2013


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการ Art Education

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การจัดแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน

โดยในปีนี้สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รวบรวมและนาผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะผลงานในกลุ่มทัศนศิลป์มาจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค รวมจำนวนกว่า 200 ผลงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และกระตุ้นให้เกิดพลังในการพัฒนางานเกี่ยวกับศิลปศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนยิ่งขึ้น


Official of The Basic Education Commission (OBEC), Bureau of Educational Innovation Development has been continuously organized ‘The Art Education Project’ in order to promote and develop Art Education through annual activity, which is the student’s art competition. This year, Bureau of Educational Innovation Development arranged award winning art works from Art Study Group and selected art works from students nationwide with the total of 200 pieces with objectives to promote these talented young artist to the public and to urge the development of art education in Thailand.

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร. 02-281-5360-1

www.queengallery.org

www.facebook.com/queengallerybkk

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลป์ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service