นิทรรศการศิลปะ “จนด้วยเกล้า” (Nuova {Arte} Povera)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “จนด้วยเกล้า” (Nuova {Arte} Povera)

Time: August 11, 2012 to September 8, 2012
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/bang…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “จนด้วยเกล้า” หรือ “Nuova {Arte} Povera” เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “Living Crisis” โดยสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความจนใหม่”

ในยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์คู่ขนานกับความรวยใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเราไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย ความจนใหม่นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความจนที่ยากจะหลุดพ้นได้

หากสภาวการณ์ได้เกินเลยขอบเขตความยากจนทางเศรษฐกิจ สะท้อนสภาวะของความจนใจ ความจนปัญญาต่อการแก้ปัญหา ความยากจนในที่นี้ รวมไปถึงการเผยแพร่-รับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างไร้พรมแดน

โดยส่งผลกระทบไม่เพียงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกนึกคิดของคนกลับปิดกั้นอย่างไร้พรมแดนสวนทางกัน ทำให้เกิดความยากจนในการรับรู้ข้อเท็จจริงในข้อมูลเหล่านั้น โดยที่ “ความจนใหม่”

กระจายไปทั่วโลกไม่จำกัดแต่เพียงโลกที่สามดังที่ผ่านมา แนวคิดดังกล่าว นำมาสู่การเคลื่อนไหวทางศิลปะ ซึ่งศิลปินแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายผ่านประสบการณ์ และพื้นฐานภูมิหลักเฉพาะตน


นิทรรศการศิลปะ “จนด้วยเกล้า” หรือ “Nuova {Arte} Povera”

ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร

ศิลปิน: กฤช งามสม, บุญศรี ตั้งตรงสิน, ดุษฎี ฮันตระกูล, ประทีป สุธาทองไทย, พิสิฐฏ์กุล ควรแถลง, เล็ก เกียรติศิริขจร และ เคนทาโร่ ฮิโรกิ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 8 กันยายน 2555

พิธีเปิดวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “จนด้วยเกล้า” (Nuova {Arte} Povera) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service