นิทรรศการ “NUMBER”

Event Details

นิทรรศการ “NUMBER”

Time: August 9, 2017 to August 23, 2017
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chulamuseum.chula.…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 30, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “NUMBER”

นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปิน นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ลักษณะงาน ผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 -23 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
(ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี (ด้านวิชาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน)

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “NUMBER” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2017 at 11:33pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2017 at 11:30pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2017 at 11:28pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service