นิทรรศการ "หนึ่ง สอง สาม" (Nueng Song Sam)

Event Details

นิทรรศการ "หนึ่ง สอง สาม" (Nueng Song Sam)

Time: November 15, 2018 to December 15, 2018
Location: good day
City/Town: Chiang Mai
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Nueng Song Sam…”(หนึ่ง สอง สาม...) เป็นนิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการพยายาม

ทำความเข้าใจ ความหมาย ของคำว่าความสัมพันธ์” 

และค้นหารูปแบบบางอย่าง รูปแบบที่จะสามารถอธิบาย หรือ

บ่งบอกกระบวนการที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้น ดำรงอยู่ หรือเข้าใจความหมายได้ ไม่ไช่แค่เฉพาะ

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นรูปแบบที่อาจสามารถอธิบายในทุกๆความสัมพันธ์ได้ 

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก โดย ชัชชัยวัชร ชังชู 

ผลงานในระหว่างการศึกษาปริญญาโท

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดแสดงในระหว่างวันที่ 15 พฤษจิกายน- 15ธันวาคม 2561

เปิดนิทรรศการและร่วมวงสนทนาแนวคิดของผลงาน 

ชวนคุยโดย สุรเจต ทองเจือ

เวลา17.00 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษจิกายน 2561

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "หนึ่ง สอง สาม" (Nueng Song Sam) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service