นิทรรศการ "Nonsense Memoir #2"

Event Details

นิทรรศการ "Nonsense Memoir #2"

Time: January 18, 2014 to February 18, 2014
Location: Hlung Raak Bar
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 081 306 7007
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Dec 29, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Nonsense Memoir #2 by Popkapi

จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2557


เปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป


ณ หลังแรก Bar Restaurant Gallery

บ้านเลขที่1 ซอยมหรรณพ1 มหรรณพ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200


Nonsense Memoir #2 by Popkapi

Popkapi family

จากบันทึกอันไร้สาระที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นงานแสดงครั้งแรก ผ่านมาครบ 1 ปีเต็ม ก็มาถึงบันทึกไร้สาระในครั้งที่2 ในคอนเซปท์ว่า Popkapi Family


ในผลงานทุกชิ้นที่ผมทำมันเปรียบเสมือนว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวของผม ทุกๆ สัปดาห์ ทุกๆ วัน มักจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างที่มีความเป็นตัวผมแทรกอยู่ในงาน ทั้งคนและสัตว์ ผมคลอดจินตนาการเหล่านี้ผ่านทางสื่อ Digital Sketch (iPad), งานปั้น, งานเพ้นท์บนผืนผ้าใบและเลี้ยงดูด้วยจินตนาการเพี้ยนๆ จนเติบโตมาเป็น Popkapi Family ..ครอบครัวอันแสนเพี้ยนของผม


Nonsense Memoir #2 by Popkapi


18 January - 18 February 2014

Open on Sat 18 January 2014


At Hlung Raak Bar Restaurent Gallery

(1 Manhannop Rd. Saochingcha Pranakorn Bangkok )


Nonsense Memoir #2 by Popkapi

Popkapi family

It has been a year already, from the first time of transfering my nonsense memoir to the solo art exhibition. And now it’s time for the second turn, in a concept of “Popkapi Family”.


My every art piece is like a part of my family. The new members have been created to human and animal figures day after day. Accordingly, I never forget to put my own characteristic into them as well. By the way, I gave a birth to my imaginations through digital sketching (iPad), sculpture and painting on canvas. I took care of them with my personal weird way until they grew up to be a part of my family…Popkapis, a completely weird one.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Nonsense Memoir #2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service