นิทรรศการ “Non Still Life”

Event Details

นิทรรศการ “Non Still Life”

Time: November 7, 2013 to December 7, 2013
Location: Pongnoi Community Art Space
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 081 288 3908
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ชื่อนิทรรศการ “Non Still Life”

มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Makha Sanewong Na Ayuthaya


วัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่พบเห็นได้ทั่วไปตามบ้าน ตรอกซอกซอย สิ่งเหล่าถูกผลิตและใช้ซำ้จนชินตา ดูแล้วเป็นสิ่งที่สามัญธรรมดา การมองเห็นวัตถุเหล่านี้ทุกๆวันทำให้เกิดคำถามที่มีต่อหน้าที่และความหมายของวัตถุ นั้นๆ ถ้าวันหนึ่งวัตถุที่สามัญธรรมดาเหล่านี้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริงที่เราเคยรับรู้วัตถุชิ้นนั้นจะยังเป็นวัตถุที่เราคุ้นชินอยู่อีกหรือไม่

สิ่งที่ต้องการแสดงออกมานั้นมันอาจเป็นแค่การโยนคำถามให้ผู้ชมว่าเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ารู้จักมันดีสุดๆแต่ผลที่ได้กลับเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปมันจะเป็นอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอีกต่อไป


Object things around us that we use in our house or street, Those are manufactural reproduction and We use to that. So It become a very common things in everyday life. To see these object ,I has make a question in their meaning and function. If I change them to be unfamiliar object,Is ti still be the things that we use to know?

To make this, It look like to launch a trial balloon or question to the audience. When we face to things that we surely know in the unfamiliar way. Is it still be the same things?

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Non Still Life” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service