การแสดงนาฏศิลป์เรื่อง “ร่างทรง Nominee” ผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดย คณะโกมลกูณฑ์

Event Details

การแสดงนาฏศิลป์เรื่อง “ร่างทรง Nominee” ผลงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดย คณะโกมลกูณฑ์

Time: January 28, 2011 at 7pm to January 29, 2011 at 11pm
Event Type: performance
Latest Activity: Jan 21, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service