นิทรรศการ "NOIR Art Thesis"

Event Details

นิทรรศการ "NOIR Art Thesis"

Time: April 4, 2017 to April 23, 2017
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/NoirA…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มีความยินดีเรียนเชิญท่าน
ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
⚫NOIR Art Thesis⚫
โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
⚬ภาควิชาภาพพิมพ์⚬
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.
อังคาร - เสาร์ เวลา 10.30 – 19.00 น.
อาทิตย์ เวลา 10.30 – 17.30 น. (หยุดวันจันทร์)

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
requests the pleasure of your company at the opening reception of:
NOIR Art Thesis
By The Graduating Class of The Faculty of Painting Sculpture
and Graphic Arts (Department of Graphic Arts), Silpakorn University
On Tuesday, April 4, 2017 at 6.00 PM
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonanee Road)
The exhibition will be on view until April 23, 2017.
Tuesday – Saturday: 10.30 – 19.00 hrs.
Sunday: 10.30 – 17.30 hrs. (Closed on Monday)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "NOIR Art Thesis" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service