นิทรรศการ "No Confidence Man"

Event Details

นิทรรศการ "No Confidence Man"

Time: February 20, 2014 to March 16, 2014
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 20, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ No Confidence Man นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสมที่เต็มไปด้วยความประณีตละเอียดอ่อน โดย ศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น ฮิซาชิ คุราจิ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่มั่นคงในมิติต่างๆ ของการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน เส้นสายรายละเอียดขนาดเล็กจำนวนมากในแต่ละชิ้นงาน สอดประสานให้เกิดรูปทรงอันงดงามแปลกตา และให้ความหมายทั้งในแง่มุมของความเหมือนจริง ความเหนือจริง กระทั่งความเป็นนามธรรมที่ผู้ชมสามารถคิดฝันจินตนาการได้อย่างเสรี


No Confidence Man

Artist: Hisashi Kurachi

Date: February 20, 2014 - March 16, 2014

Gallery: DOB Hualamphong Gallery

No Confidence Man art exhibition presents printmaking with remarkable mixed technique by the Japanese master, Hisashi Kurachi. The very detailed artworks are created to depict change and instability in various dimensions of today life. Tiny fine lines in each artwork are intertwined, creating distinctively beautiful forms as well as meanings that can be freely interpreted from realistic, surrealistic or even abstract point of view.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "No Confidence Man" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service