นิทรรศการ "สถานีต่อไป" (Next station)

Event Details

นิทรรศการ "สถานีต่อไป" (Next station)

Time: June 30, 2012 to July 8, 2012
Location: Paradise Park
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/Idcl…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ID Close Up 2012 : สถานีต่อไป Next station

นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ ผลงานนักศึกษา และ workshop

โดยภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. -- 8 ก.ค. 55 ณ Paradise Park ชั้น 3

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สถานีต่อไป" (Next station) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service