นิทรรศการ "NEO-BARBARIAN I"

Event Details

นิทรรศการ "NEO-BARBARIAN I"

Time: December 12, 2013 to December 17, 2013
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 18, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


NEO-BARBARIAN I

โดย กลุ่มศิลปินชาวอินโดนีเซีย


ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2556

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ NEO BARBARIAN I เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างไทยและอินโดนีเซีย โดยมีศิลปินชาวอินโดนีเซีย ได้แก่ Antonius Kho, Putu Edy Asmara, Laksmi Shitaresmi, Grace Tjondronimpuno, S.Sn และ Ketut Lekung Sugantika โดยมีแนวความคิด ทัศนคติ และความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของการมุ่งเน้นการสะท้อนเรื่องราวความป่าเถื่อนของมนุษยชาติในรูปแบบอันแปลกใหม่ การมอมเมาอย่างแยบยลที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายของเชื้อชาติ เพศสภาพ และบริบทของความเชื่อเรื่องการบริโภคนิยม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21

NEO-BARBARIAN I

By Indonesian artists


December 12 - 17, 2013

At ARDEL’s Third Place Gallery (Sukhumvit 55 Thonglor Soi 10)


“NEO BARBARIAN I” is the exhibition by Indonesian artists: Antonius Kho, Putu Edy Asmara, Laksmi Shitaresmi, Grace Tjondronimpuno, S.Sn and Ketut Lekung Sugantika. As part of the art and cultural exchange project, the collaboration between these Asean neighbors bears ideas, attitudes and opinions in presenting different artistic creations. The exhibition therefore reflects the neo barbarism of human race, the complex deception that affects people’s lifestyle as well as the variation of races, genders and the context of belief in consumerism among the change of society, economy, politics and culture in the 21st century.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "NEO-BARBARIAN I" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 18, 2013 at 11:54am

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service