นิทรรศการศิลปะเด็ก “Nature’s Scene”

Event Details

นิทรรศการศิลปะเด็ก “Nature’s Scene”

Time: February 11, 2012 all day
Location: The Pikture Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thepikturegallery.…
Phone: 02 662 8359,086 339 1281
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 9, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เดอะพิคเจอร์แกลเลอรี จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะเด็ก “Nature’s Scene” โดย ศิลปินตัวน้อยๆ จากเดอะพิคเจอร์แกลเลอรี


พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:00 น. ( โดยกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เริ่มตั้งแต่ 10:00 น. )


“ ศิลปินตัวน้อย กับการนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราว ผ่านการทำงานศิลปะ เรื่องราวของธรรมชาติที่ต้องการรักษา ฟื้นฟูและดูแล ด้วยหัวใจดวงน้อยที่ตระหนักถึง คุณค่าของธรรมชาติรอบๆตัว โดยผลงานนำความหมายที่เป็นการกระตุ้นเตือนและ ทำให้การมองโลกใบนี้เป็นไปด้วยความอ่อนโยนมากขึ้น ”


เนื่องด้วยทางเดอะพิคเจอร์แกลเลอรี ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ศิลปะเด็ก มาเป็นเวลาหลายปี ทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็น การพัฒนาการทางความเข้าใจ และฝีมือการสร้างสรรค์ของเด็กๆ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเด็กขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิติใหม่ๆ ในการทำงานศิลปะให้กับเด็กๆอีกด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะเด็ก “Nature’s Scene” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service