นิทรรศการ "ธรรมชาติ ของธรรมชาติ" (Nature Of Nature)

Event Details

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ของธรรมชาติ" (Nature Of Nature)

Time: September 27, 2012 to October 12, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 19, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ธรรมชาติ ของธรรมชาติ" (Nature Of Nature)

ศิลปิน อิศเรศ วงศ์สิงห์ Issared Wongsing จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม (Jakkrit Srisongkram )

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีอะครีลิค และเทคนิคผสม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 27 กันยายน – 12 ตุลาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด


ศิลปิน อิศเรศ วงศ์สิงห์ Issared Wongsing

แนวความคิด


ภาพบรรยากาศ ที่เกิดจาก แสงเงา สีสัน พืชพันธ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า สายลมและแสงแดด ซึ้งเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ทำให้เกิด อารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ ภายใน ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกและสื่อสารโดยอาศัยทัศนธาตุและประสบการณ์ทางด้านศิลปะ โดยถ่ายทอดความรู้สึกจากตาสู่ปลายพู่กัน ด้วยสีอะครีลิค

ศิลปิน จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม (Jakkrit Srisongkram )

แนวความคิด


ข้าพเจ้ามีความประทับใจ ในเสน่ห์ และความงดงามที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของธรรมชาติตามกาลเวลา จึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม ด้วยจังหวะและมุมมองตามความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ธรรมชาติ ของธรรมชาติ" (Nature Of Nature) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:54pm
Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:53pm

ภาพผลงาน อ.อิศเรศ วงศ์สิงห์ ปี 2558 ค่ะ

Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:52pm

Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:51pm

Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:51pm

Comment by sunwa11 on May 19, 2015 at 2:51pm

Attending (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service