นิทรรศการ “ธรรมชาติแห่งจิต” (Nature of Mind)

Event Details

นิทรรศการ “ธรรมชาติแห่งจิต” (Nature of Mind)

Time: July 17, 2014 to August 31, 2014
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 237 5592-4
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jun 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“ธรรมชาติแห่งจิต”
โดย สุพร แก้วดา
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557
ณ ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่ (ถนนพระราม 4)

นิทรรศการ “Nature of mental: ธรรมชาติแห่งจิต” นำเสนอผลงานวาดเส้นดินสอไขบนผืนผ้าใบ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความอ่อนไหวไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ ซึ่งถูกยั่วยุและดึงดูดให้หลงใหลไปกับกระแสวัตถุนิยมหรือความลวงแห่งสมมติสัจจะท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันฟ่องฟุ้งด้วยเงินตรา รวมถึงกิเลสตัณหาทางทุนนิยมได้อย่างง่ายดาย เส้นสายลายริ้วของสายน้ำที่พลิ้วไหวเป็นระลอกคลื่นจึงเป็นเสมือนตัวแทนของจิตที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบ และแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงผันแปรอย่างไม่สิ้นสุด

“Nature of Mind”
By Suporn Kaewda
From July 17 – August 31, 2014
At DOB Hualamphong Gallery (Rama IV Road)

Nature of Mind is the latest solo art exhibition by Suporn Kaewda presenting the idea of humans’ wavering mind; its sensitivity and instability. Moving ripples are used to symbolize the mind that always affects by other factors that come into contact. Be it the objects in materialistic world, the twisted illusion in the midst of globalization or humanly desires of capitalism. Suporn utilizes his expertise in drawing with litho pencil on canvas and reveals the unwavering truth of nature that is always wavered through time.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ธรรมชาติแห่งจิต” (Nature of Mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service