นิทรรศการ “ธรรมชาติ มิติในความว่าง” (Nature : Dimension of Space)

Event Details

นิทรรศการ “ธรรมชาติ มิติในความว่าง” (Nature : Dimension of Space)

Time: November 15, 2018 to December 28, 2018
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการธรรมชาติ มิติในความว่าง” (Nature : Dimension of Space) โดย สมวงศ์ ทัพพรัตน์ สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เป็นศิลปินที่มีผลงานออกสู่สายตาสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องถึง 36 ปีเต็ม นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งศิลปินได้นำผลงานจิตรกรรม ทั้งเทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน จำนวน 100 ชิ้น มาจัดแสดงภายใต้แนวคิดธรรมชาติ มิติในความว่าง

ในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินใช้สาระของธรรมชาตินำพาไปสู่ความสงบทางใจและเกิดความพึงพอใจต่อการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ สาระของรูปทรงที่แทรกตัวอยู่ในความว่าง และบรรยากาศของช่วงเวลาต่าง ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น ได้สร้างความงดงามอันน่าประทับใจสำหรับเขา ซึ่งสาระของธรรมชาติที่ประทับใจเป็นเพียงการกระตุ้นในเบื้องต้น แต่ด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงเกิดจากการพิจารณาและมุ่งลึกสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางความว่าง การปรากฏของรูปลักษณ์ในธรรมชาติกับความว่างที่นำเสนอโดยใช้บรรยากาศของสีเป็นหลักในผลงานจิตรกรรม ได้สร้างมุมมองของการทวนกลับไปมาระหว่างรูปลักษณ์กับความว่าง และเห็นความซับซ้อนของมิติในความว่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งเหล่านี้คือ ความงาม ความจริงในผลงานที่มุ่งมั่นแสดงมิติของความสงบเย็น

นิทรรศการ "ธรรมชาติ มิติในความว่าง” (Nature : Dimension of Space) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561 (หยุดวันจันทร์อังคาร)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ธรรมชาติ มิติในความว่าง” (Nature : Dimension of Space) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:23am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:23am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:23am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:22am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:22am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:22am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 12, 2018 at 12:22am

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service