นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ ๒๕๕๔" (Nam Jai 2554)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ ๒๕๕๔" (Nam Jai 2554)

Time: December 9, 2011 to December 30, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Dec 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ ๒๕๕๔"


วัน : 9 - 30 ธันวาคม 2554

สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9

ผู้จัด : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ


นิทรรศการรวบรวมภาพถ่าย อันเนื่องจากมหาอุทกภัย 2554


นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ 2554" จัดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ นิทรรศการนี้เป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศ และมีผู้บันทึกภาพดังกล่าวไว้เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด และปิดรับภาพเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1,711 ภาพ คณะกรรมการคัดเลือกภาพนำมาจัดแสดงนิทรรศการ 213 ภาพ ที่สื่อความหมายสอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ภาพเหล่านี้จะนำไปจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุอันทรงคุณค่าที่บอกเล่าเรื่องราวสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างชัดเจน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ ๒๕๕๔" (Nam Jai 2554) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service