นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "N72 Art Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "N72 Art Thesis Exhibition"

Time: March 9, 2020 to March 25, 2020
Location: N72 Art Thesis
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ N72 Art Thesis Exhibition


โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิด วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
จัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 9 – 25 มีนาคม 2563
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี, อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1,2,3และ4
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม

*** นิทรรศการเปิดให้ชม: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ***

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
facebook : N72 Art Thesis
Instagram : n72.art.thesis
https://www.facebook.com/N72-Art-Thesis-101602724599641/?epa=SEARCH_BOX

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "N72 Art Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service