นิทรรศการ "ชั่วโคตรข้าพเจ้า" (My Generation)

Event Details

นิทรรศการ "ชั่วโคตรข้าพเจ้า" (My Generation)

Time: May 8, 2011 to May 31, 2011
Location: The National Gallery
Street: 4 Chao-fa Rd., Pranakorn
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.national-gallery.g…
Phone: 02 282 2639-40,02 281 2224
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 7, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

'ชั่วโคตรข้าพเจ้า'' โดย สมพงษ์ สารทรัพย์ 
นิทรรศการศิลปกรรม 
''ชั่วโคตรข้าพเจ้า'' 
โดย สมพงษ์ สารทรัพย์ 

 

8 - 31 พฤษภาคม  2554  ผลงานศิลปะของสมพงษ์  สารทรัพย์  จิตรกรอิสระชาวชียงราย  ผู้ชอบสร้างสรรค์ศิลปกรรมกับแนวความคิดของมนุษย์ กับสังคม,  สิ่งแวดล้อม  ขณะที่ศึกษาอยู่ในเมืองหลวง  สมพงษ์แสดงภาวะตัวตนของมนุษย์ต่อวัตถุสิ่งแวดล้อมกับค่านิยมของสังคมเมืองที่รีบเร่ง  แข่งขัน  หลังจากจบการศึกษาที่ มศว.ประสานมิตร ปี 2527  สมพงษ์ได้เดินทางกลับบ้าน  ที่บ้านจังหวัดเชียงรายในระยะแรก  สมพงษ์สร้างสรรค์ผลงานแสดงตัวตนของคนกับวิถีชีวิตในธรรมชาติ  ความรักและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดิน  


ผลงานชุดนี้ได้รับการยอมรับ  ทำให้เขามีชื่อเสียงได้รับรางวัลการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงสองปีซ้อน ในพ.ศ. 2532, 2533  และได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในปีถัดไป ในพ.ศ. 2534   หลังจากนั้นเขาก็ได้เลิกส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ  มุ่งมั่นสร้างสรรค์  ค้นหาตัวตนกับผลงานศิลปะต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  ที่เชียงรายสมพงษ์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาหลายชุด  จัดแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยวหลายครั้ง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นิทรรศการจิตรกรรม “ชั่วโคตรข้าพเจ้า”  เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของเขาที่จัดแสดงกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์  ที่นี้เมื่อ 11 ปีก่อน  เขาได้นำเสนอผลงานจิตรกรรมชุดเมล็ดข้าว กับแนวคิดหลังการล่มสลายของสถาบันการเงิน, การธนาคาร ของชาติ  ที่ผู้คนตกงาน  ยากจน  สมพงษ์ถามหาความเป็นไทย  คนไทยยามยากจน เมล็ดข้าวมีค่าดั่งทองคำ  ผู้คนที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทย ย่อมมีค่ากว่าทรัพย์สินสิ่งอื่นใด

ในนิทรรศการจิตรกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้  สมพงษ์ยังคงใช้เมล็ดข้าวเล่าเรื่องราวของตัวตน  ส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงของสังคม,  สิ่งแวดล้อม  สมพงษ์มีความรักความผูกพันกับเชียงรายบ้านเกิดอย่างลึกซึ้ง  เขาเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทด้วยความห่วงใย  เขาถามตอบเรื่องราวการเป็นไปต่อสิ่งนั้นผ่านเส้นสีในผลงานศิลปะ  จากประสบการณ์ตรงที่ผ่านพบชีวิตวัยเด็กอันสนุกสนานกับพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  แม่น้ำ  ขุนเขา  ผ่านเวลาเติบใหญ่ได้เรียนรู้โลกกว้างกับเมืองใหญ่ในที่ต่างๆของโลกที่ได้เดินทางไปกับการแสดงผลงานศิลปะ  เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคืบคลานรุกรานเข้ามาของวัตถุกับค่านิยมความทันสมัย  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย  วิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง  สมพงษ์แบ่งช่วงเวลาของมนุษย์เป็น 3 ช่วงวัย ในหนึ่งชั่วโคตรข้าพเจ้า คือ  ๑. เขาได้เป็นเด็ก  ได้เกิดมาเป็นคนของครอบครัว, ชุมชน  ๒. เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่  ได้เรียนรู้  ได้สร้างสรรค์ผลงานมีสังคม,  มีตัวตน  และ ๓. เขาจะได้แก่ชรา  มีวุฒิภาวะแยกแยะสิ่งอันควรและไม่สมควร  บอกเล่าการเป็นไปให้กับใครๆ      ศิลปกรรมที่นำเสนอชุดนี้จึงคล้ายกับการบอกเล่า  แบ่งภาพเรื่องราวจากเด็กในอดีตสู่ปัจจุบัน  จากความทรงจำ จากความประทับใจ   เล่าเรื่องแทนตัวตน,  คนไทย  เป็นเมล็ดข้าว,  ยุ้งฉาง, ท้องทุ่งนา   ที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวผ่านสถานการณ์  เพื่อให้ตัวตนได้มีสติ  มีสำนึกรู้ถึงความเป็นไทย  ได้ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคในยุคสมัย  รักษาส่งต่อจิตวิญญาณสืบให้ลูกหลานต่อไป

 

ระหว่างวันที่ ๗~๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔, 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เวลาเปิดทำการ,วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เลขที่4 ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. (02) 282-2639-40 (02) 281-2224ต่อ 14, 17 
แฟกซ์ (02) 282-2639-40 (02) 281-2224ต่อ 15

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

http://9artgallery.com/My%20Generation%2 02011.html

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชั่วโคตรข้าพเจ้า" (My Generation) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service