นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี" (MUSLIMAH)

Event Details

นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี" (MUSLIMAH)

Time: August 3, 2017 to September 27, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 30, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการวิถีแห่งสตรี
วันที่ : 03 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2560
สถานที่: People’s Gallery P1-P2, ชั้น 2
โดย 6 ศิลปินหญิง คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, นูรียา วาจิ, กูซอฟียะฮ์ นิบือซา, ฮิดายะห์ มะหะวี, อริชมา ผกาเพชร์
คัดสรรโดย คีต์ตา อิสรั่น และ เดอลาแป อาร์ต สเปซ จังหวัดนราธิวาส
พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.
“ วิถีแห่งสตรี ” บทบาทและหน้าที่ในหลักปฏิบัติอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี การกระทำตนอยู่ในพื้นฐานของความดีงาม การนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา จงปฏิบัติต่อมารดาให้ดีและปกป้องดูแลสตรีให้ปลอดภัยจากอันตราย ศาสนาอิสลามให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกันแต่มีหน้าที่แตกต่างกัน เพศหญิงจะได้รับมอบหมายหน้าที่และบทบาทของความเป็น“แม่”การปฏิบัติตนและการดำรงชีวิตที่ดี การหลอมรวมความสัมพันธ์สายใยระหว่างกันจะส่งถึงจิตวิญญาณและคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางและรูปแบบอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่ได้แสดงตนและขับเคลื่อนการทำงานศิลปะเพื่อสานต่อความคิด กระบวนการและกรรมวิธี ที่ส่งผลให้เกิดพลังในการทำงานศิลปะของศิลปินหญิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความหวังและความกล้าหาญอย่างงดงาม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี" (MUSLIMAH) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service