นิทรรศการ "Museum of The Swamp of Eels"

Event Details

นิทรรศการ "Museum of The Swamp of Eels"

Time: January 16, 2018 to February 16, 2018
Location: Nova Contemporary
City/Town: Bangkok
Phone: 090 910 6863
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Museum of the Swamp of Eels Exhibition
Aracha Cholitgul
16 January - 16 February, 2018

Exhibition opening:
16 January 2018, 6-9 PM

In cooperation with BRANDNEW 2017 Art Project, Nova Contemporary presents 'Museum of the Swamp of Eels' by Aracha Cholitgul
---

พิพิธภัณฑ์หนองปลาไหล

หนองปลาไหลเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ปัจจัยทางด้านตำแหน่งที่ต้ังของประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรและตำแหน่งที่ต้ังของหนองปลาไหลซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่งผลให้สภาพภูมิอากาศโดยรอบมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนตลอดปี

อากาศที่ร้อนชื้นเเละดินร่วนปนทรายทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกต้นมันสำปะหลัง มันสำปะหลังจึงได้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยอาณาบริเวณของหนองปลาไหลนั้นได้ถูกครอบคลุมด้วยพื้นที่เพาะปลูกต้นมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่

(ผู้คนที่ไม่คุ้นเคยกับพืชเขตร้อนอาจเข้าใจผิดว่าป่ามันสำปะหลังนั้นเป็นป่าต้นกัญชายักษ์ได้ในบางครั้ง)

ในช่วงต้นฤดูฝนจะมีลมมรสุมพัดผ่านบริเวณหนองปลาไหล โดยมีทิศจากทางทตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้แล้ว บรรยากาศโดยรวมของหนองปลาไหลนั้นค่อนข้างสบายเเละปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บรรดาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเคยชินกับการเผาสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นขยะหรือไม่ใช่ขยะ ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่ของหนองปลาไหลจึงมักเกิดควันหนาเเน่นปกคลุมอยู่บ่อยครั้ง เเละผู้คนมักจะต้องอาศัยอยู่ในความมืดมิดขมุกขมัวอย่างสม่ำเสมอ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Museum of The Swamp of Eels" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service