นิทรรศการแสดงภาพถ่ายโดย "Mr. Park Dong Hyuk"

Event Details

นิทรรศการแสดงภาพถ่ายโดย "Mr. Park Dong Hyuk"

Time: November 17, 2017 to November 23, 2017
Location: Cho Why
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chowh…
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

งานแสดงภาพถ่ายโดย Mr. Park Dong Hyuk

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจในภาพถ่ายทุกท่านเข้าร่วมชมงานแสดงภาพถ่าย “วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวจีนในไทย” โดยเฉพาะย่านเยาวราชที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองจีนในไทย ในรูปแบบภาพถ่ายขาวดำ ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โชวายแกลเลอรี่ (Cho Why Gallery)


Park Donghyuk (Soma Bangkoksnaps) - Solo Exhibition

Korean photographer who based on Bangkok has photography Exhibition titled ‘Portrait of Thai-Chinese’ on Nov 17th to 23th.
It’s a small documentary photography Series about Thai- Chinese life and culture in Chinatown Bangkok with BW film.

freely visit exhibition and enjoy.
Thank you.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงภาพถ่ายโดย "Mr. Park Dong Hyuk" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service