นิทรรศการ “ลีลาแห่งสีสัน” (Motion of colours)

Event Details

นิทรรศการ “ลีลาแห่งสีสัน” (Motion of colours)

Time: December 18, 2011 to January 24, 2012
Location: Nan Riverside Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.nanartgallery.com
Phone: 0 5479 8046,081 898 2912, 081 322 2912
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 6, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ลีลาแห่งสีสัน”

โดย..ศิลปิน พนม สุวรรณนาถ


หอศิลป์ริมน่านได้นำผลงานซึ่งไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อนจัดแสดงในช่วงเวลาที่มีการพักผ่อนและท่องเที่ยวที่เมืองน่านมากที่สุดช่วงหนึ่ง


การรวบรวมผลงานจิตรกรรมจัดแสดงครั้งนี้พนมได้แสดงแนวคิด ประสบการณ์และความสามารถหลากหลายในการรังสรรค์ศิลปะ ภายหลังการอำลาวิถีชีวิตที่อเมริกา กลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทบริเวณหุบเขาริมแม่น้ำปาย แม่ฮ่องสอน ซึ่งยังคงรักษาสภาพธรรมชาติทั้งป่าภูเขา ค่อนข้างสมบูรณ์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใหม่นี้เป็นที่มาของจินตภาพลักษณะกึ่งนามธรรม – กึ่งรูปธรรม ผสมผสานกับมวลสี และฝีแปรงเกิดเป็นเอกภาพกลมกลืนกันไปในพื้นที่ว่างซึ่งกันและกัน


นิทรรศการผลงานภาพเขียนอันวิจิตร เปี่ยมล้นด้วยสุนทรีย์ภาพของผู้รักและชื่นชอบศิลปะร่วมสมัยไม่แปรเปลี่ยน แม้กาลเวลาจะผ่านเลยมานานแค่ไหน ผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินอาวุโสในนิทรรศการครั้งนี้ คงเป็นสิ่งยืนยันคุณค่าศิลปะที่ผ่านกรองสายตาศิลปินด้วยความรักและศรัทธาศิลปะตลอดกาล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ลีลาแห่งสีสัน” (Motion of colours) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service