นิทรรศการภาพถ่าย “Month of Photography”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย “Month of Photography”

Time: February 4, 2014 to February 9, 2014
Location: Cmu Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jan 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการภาพถ่าย “Month of Photography”

นิทรรศการภาพถ่าย โดยสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น.


A photo arts exhibition “Month of Photography”

A photo arts exhibition by A photo program faculties of fine art

Chiang Mai university

Opening reception on February 4th at 6.00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย “Month of Photography” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service