นิทรรศการ “สาวภาชี” (Miss Pachi’s Zap!)

Event Details

นิทรรศการ “สาวภาชี” (Miss Pachi’s Zap!)

Time: March 7, 2018 to April 5, 2018
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 2, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะ
ร่วมชมนิทรรศการ “สาวภาชี” (Miss Pachi’s Zap!) โดย ศิลปิน คุณปาริชาติ ศุภพันธ์
นิทรรศการ “สาวภาชี” เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม สะท้อนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
ผ่านการเปลี่ยนแปลงความหมายในเรือนร่างของผู้หญิงในปัจจุบัน ที่สร้างคุณค่า ความปรารถนา ความเสน่หา ความเย้ายวน
ซึ่งผู้หญิงในยุคปัจจุบันต่างขวนขวายและแสวงหาวิธีการที่จะเพิ่มแรงดึงดูดให้กับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ผ่านการศัลยกรรมรูปร่าง
หน้าตา และผิวพรรณ กอปรกับการแต่งกายที่เน้นการเปิดเผยเรือนร่างตามสมัยนิยม เป็นต้น
โดยค่านิยมและรสนิยมเรื่องรูปร่างเหล่านี้ มักปรากฏให้เห็นผ่านสื่อโฆษณา นิตยสาร สถานเสริมความงาม
ตลอดจนการแต่งตัวของดารา นักแสดง และผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งที่ที่ได้รับการยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม
จนอาจกล่าวได้ว่า ร่างกายของผู้หญิงไม่ได้เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย คือ การให้คุณค่า
ความหมายของเรือนร่าง อาทิเช่น ความอ้วน ความผอม ความอ่อนเยาว์ ความเต่งตึง และทรวดทรง ซึ่งกลายเป็นค่านิยมในเรือนร่างของสังคมยุคบริโภคนิยม
ที่ปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิต ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การนำเสนออัตลักษณ์แห่งเรือนร่าง
ตลอดจนการแสดงสีหน้าและอากัปกริยาท่าทางที่เป็นเชิงล้อเลียน (Parody) เสียดสี (Sarcasm)
และการเป็นตัวแทนของความหลากหลาย ซับซ้อน และเลื่อนไหลของรสนิยม ความงามและความสุข
ซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า นั่นคือรสนิยม ความงามและความสุขที่แท้จริงหรือ?
เป็นการประกอบสร้างคุณค่าความหมาย วิธีปฏิบัติในเรื่องเพศ (เพศวิถี) ในกระแสของสังคมและวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดน

นิทรรศการกำหนดจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 6 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561
ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สาวภาชี” (Miss Pachi’s Zap!) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:50am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:50am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:49am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:49am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:49am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:48am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service