นิทรรศการ "MIRROR"

Event Details

นิทรรศการ "MIRROR"

Time: January 14, 2013 to January 29, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ " MIRROR "

ศิลปิน กลุ่ม “UNITHIRTY”

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน ภาพพิมพ์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 14 – 29 มกราคม 2556

ระยะเวลาที่จัดแสดง 14 – 29 มกราคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

จากคนแปลกหน้า 30 คน มารวมตัวกันใน1ที่ ที่คุ้นเคย

ความสุข ความสามัคคี ความผูกพัน ได้ก่อให้เกิด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และนี่คือที่มาของชื่อ Unithirty


กลุ่มUnithirty ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อ

รวบรวม 30 ความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิตภาควิชา ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่สอง ผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้


The thirty strangers come to be together in the one place. we're created a harmonious, happiness and stably relationship .This's the origin of the name " Unithirty"

Unithirty has been organized this exhibition to gather 30 creative woodcuts from the Department of Visual Arts,Chulalongkorn University collegian,second-year.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "MIRROR" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service