นิทรรศการ "Mini Impressed"

Event Details

นิทรรศการ "Mini Impressed"

Time: April 5, 2013 to April 30, 2013
Location: Hlung Raak Bar
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/hlung…
Phone: 081 306 7007
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ: Mini Impressed

ศิลปิน: กลุ่ม Mini Impressed

กลุ่ม Mini Impressed เป็นกลุ่มคนที่รักในการทำงานศิลปะต่างสถานที่ ต่างสถาบัน ต่างอาชีพ และต่างวัย มาร่วมส่งผลงานศิลปะส่วนตัวขนาดเล็กมาจัดนิทรรศการขึ้น โดยมีหัวข้อว่า ความประทับใจในสิ่งเล็กๆ ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนเต็มไปด้วยหลากหลายทางรูปแบบ เทคนิค และแนวคิด


แนวคิดของนิทรรศการ:

กล่าวกันว่ามนุษย์นั้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกจากแรงบันดาลใจและความประทับใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม มนุษย์ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาเป็นผลงานอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพลายเส้น บทกวี วรรณกรรม เสียงดนตรี เสียงขับร้อง หรือการแสดงออกด้านอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากการกลั่นออกมาจากห้วงแห่งจิตนั้น เราเรียกว่า งานสร้างสรรค์ ซึ่งงานสร้างสรรค์มิเพียงเป็นคำพรรณนาทั้งรูปและนามของแต่ละปัจเจกเท่านั้น หากแต่ยังเป็นตัวแทนของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ยึดโยงในเพศสภาพ คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือชนชั้นใดๆ งานสร้างสรรค์จึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งกาลเวลาที่ถูกกัดกร่อนลงได้แต่เพียงการหลงลืม หากแต่บางห้วงยามที่มนุษย์คิดคำนึงผลงานสร้างสรรค์นั้นยังคงสว่างไสว แม้จะหลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของความประทับใจก็ตามแรงบันดาลใจในการจัดนิทรรศการ


สถานที่: หลังแรก บาร์ (Hlung Raak Bar: บ้านเลขที่1 ซอยมหรรณพ1 มหรรณพ สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200)


ระยะเวลา: แสดงงาน 5-30 เมษายน 2556

ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Mini Impressed" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service